JoM BacA..

On: Tuesday, March 10, 2009

Galakkan membaca untuk semua pimpinan belia yang sedang berusaha untuk memahami kemahuan belia kini.

Kita cuma perlu menambah kemahiran, misalnya, dengan menelaah buku berkaitan, seperti tulisan Adele Faber dan Elaine Mazlish (2005),
How to Talk So Teens Will Listen & Listen So Teens Will Talk.

0 comments on "JoM BacA.."

Post a Comment